404 Tổng Hợp Sự Kiện, Chương Trình Khuyến Mãi Lớn Khô Gà Xé Cay PiChi